Hunder/ dogs
Valper/ puppies
Gjeting
Agility
BC historie
Nyheter/ news
Kontakt
Om oss
Veibeskrivelse
Mesterskap
Resultater
Linker
Gjestebok


Gjeting

Taspitir's Storm
Taspitir's Storm

Border collien er en av de få gjeterhund rasene som fortsatt har instinktene i orden! Faktisk så er border collien ved siden av Australsk kelpie, de eneste to rasene her i Norge som kan brukes til gjeting av sau og storfe!
En trent gjeterhund kan gjøre 10 manns arbeid!

Dette er en skisse over hvordan en gjeterhund prøve er i klasse 1 og 2.

Gjeterhund prøven er delt inn i 5 "faser".

1. Hente- utgang. Hunden skal sendes fra fører enten høyre eller venstre, og gå rundt sauen og legge seg i posisjon bak sauen. Maks poeng: 20 p.
2. Hente sau- løysing: Hunden skal sette sauen i gang rolig og avbalansert. Maks poeng: 10p
3. Hente sau- inndriving: hunden skal føre sauen i en rett linje fra utgangs punktet mot føreren,og igjennom en port som står på linjen. Maks poeng: 25p
4. Driving: hunden skal drive sauene fra fører mot port til siden, tverrsover mot port på motsatt side,ca. 75m. Øvelsen avsluttes når sauene er ved kveet.
I klasse 1 kan føreren gå foran sauene på "drive" biten, men da taper man 20p.
5. Inndriving i kveet: Hunden skal presse sauen inn i et kve på ca. 2 ganger 6 m. Føreren har ikke lov å være borti sauen. Øvelsen er avsluttet når porten blir lukket. Maks poeng: 15p.

Maks poeng sum på gjeterhund prøve er 100p. Godkjent gjeterhund prøve er 50p.
1. pr. er over 90p

Dommeren tar utgangs punktet i "linjene" du ser over på tegningen.
Alle avvik fra disse linjene får man poeng trekk for. Går sauen utenfor portene blir det ett poeng trekk pr. sau. Hunden skal drive sauene rolig og kontrollert gjennom hele "banen". Dommeren står fritt til å trekke poeng for tempoet, enten det går for raskt eller tregt. Dette er i grove trekk punktene i en gjeterhund prøve.


Taspitir's Storm bor og jobber på en kugård i Nord Norge. Han er etter Taspitir's Mist og Killibrae Hemp.
En kugjeter må lære seg å dukke for ikke å bli sparket av kyrene!